Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Drobné tabulkovité krystaly monoklinického azuritu s typickou tmavě modrou barvou. Lokalita Moldava, sbírky ÚGV č. 471.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz