Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Tenké povlaky modrého azuritu na puklině horniny. Lokalita Krupka.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz