Hedenbergit

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 1: hedenbergit - Věchnov

Foto 101: hedenbergit - Nordmarken, Norsko

 

Složení CaFe Si2O6
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Krátce sloupcovité krystaly jsou poměrně vzácné. Tvoří zrna, zrnité, paralelní nebo radiálně paprsčité agregáty.
Barva černozelená, černohnědá, černá
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,55
Indexy lomu N(alfa) = 1,699–1,739; N(beta) = 1,705–1,749; N(gama) = 1,728–1,757
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění s rostoucím podílem Mg ve struktuře
Typy výskytu Je významným horninotvorným minerálem regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin – skarnů, erlanů nebo taktitů. Spíše okrajově se vykytuje v syenitech, pegmatitech nebo gabrech.
Výskyty ve světě kontaktní horniny: Banát – Rumunsko, Arendal – Norsko, Laxey – Idaho; Krivoj Rog – Ukrajina (jaspility).
Výskyty v ČR Vlastějovice, Líšná
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Hedenbergite.shtml#.UFwi6WLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.2.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz