Atlas minerálů - cronstedtit

silikáty – fylosilikáty – skupina serpentinu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Černé sloupečkovité krystaly cronstedtitu s radiálně paprsčitým uspořádáním, světle hnědé krystalky sideritu, šířka záběru 2,5 cm. Lokalita Kutná Hora, sbírky ÚGV č. 6675.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz