Atlas minerálů - cronstedtit

silikáty – fylosilikáty – skupina serpentinu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Radiálně paprsčitě uspořádané nedokonalé krystalky černého cronstedtitu, šedý krystal křemene, světle okrový siderit, šířka záběru 3 cm. Lokalita Kutná Hora, sbírky ÚGV č. 2349.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz