Atlas minerálů - cronstedtit

silikáty – fylosilikáty – skupina serpentinu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Černé sloupečkovité krystaly cronstedtitu narostlé na hnědých krystalech sideritu, šířka záběru 4 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 6678.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz