Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Drúza zelených, krátce sloupečkovitých krystalů pyromorfitu. Lokalita Bongten Gill, Cumberland, Anglie, sbírky ÚGV č. 3344.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz