Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Hnědý, sloupečkovitý krystal pyromorfitu. Lokalita Oloví, sbírky ÚGV č. 6000.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz