pyromorfit_05.html

Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 6: Hnědé sloupcovité krystaly pyromorfitu s nedokonalým povrchem krystalových ploch, velikost 1 cm. Lokalita Stříbro, sbírky ÚGV č. 511.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz