Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 5: Zelené, sloupcovité krystaly pyromorfitu o velikosti až 1,5 cm narostlé na hnědých krystalcích sideritu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5999.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz