Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Drobné, zelené, sloupečkovité krystaly pyromorfitu, velikost 2–4 mm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5994.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz