Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Zelené, sloupečkovité krystaly pyromorfitu. Lokalita Broken Hill, sbírky ÚGV č. 7659.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz