Dravit

silikáty – cyklosilikáty – skupina turmalínu

Seznam fotografií:

Foto 101: dravit - Gonvernair, New York

Foto 102: dravit - Dravograd, Slovinsko

Foto 103: dravit - Unterdrauburg

 

Složení NaMg3Al6 (BO3)3(OH)4 Si6O18
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Tvoří krátce až dlouze sloupcovité nebo izometrické krystaly s částečným vertikálním rýhováním, někdy i komplikované srostlice. Agregáty bývají paprsčité, zrnité nebo celistvé.
Barva hnědá, hnědočerná, vzácně zelená, modrá
Lesk skelný
Štěpnost nezřetelná
Tvrdost 7–7,5
Hustota 2,98–3,20
Indexy lomu N(e) = 1,612–1,630; N(o) = 1,631–1,655
Jiné vlastnosti průhledný až téměř neprůhledný, bezbarvý vryp, v UV záření vykazuje žluté až oranžové luminiscenční barvy, izomorfně mísitelný s dalšími členy skupiny turmalínu
Typy výskytu Vzniká při přínosu bóru jako součást bazických magmatitů, bývá přítomen v desilikovaných pegmatitech nebo v pegmatitech pronikajících mramory. Ve formě bílého azbestu může tvořit součást minerální asociace alpských žil nebo součást výplně dutin v dolomitech. Hlavní výskyty dravitu jsou vázány na slabě metamorfované horniny s vysokým podílem Mg (krystalické dolomity). Hojný je ve svorech, svorových eluviích nebo se může podílet na složení tmelu některých prekambrických pískovců.
Výskyty ve světě alpské žíly: Binnatal – Švýcarsko; dolomity: ostrov Gouverneur – New York; svory: Unterdraubing – Rakousko, Yinnietharra – z. Austrálie; prekambrické pískovce: Athabasca – Saskatchewan (Kanada), Outokumpu – Finsko.
Výskyty v ČR desilikované pegmatity: Stupná, Drahonín; pegmatity v mramorech: Prosetín u Olešnice, Petříkov u Ramzové, Vratěnín; alpské žíly: Chvaletice
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Dravite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Dravit

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_11_cyklosil/kap_7_11_cyklosil.htm#7.11.2.3.

Zpět: klasifikace cyklosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz