Atlas minerálů - dravit

silikáty – cyklosilikáty – skupina turmalínu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Tmavě hnědý sloupečkovitý turamlín – dravit s ditrigonálním průřezem, délka až 1 cm. Lokalita Dravograd, Slovinsko, sbírky ÚGV č. 6179.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz