Atlas minerálů - pyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina pyritu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Fragment krystalu pyritu s hnědými náběhovými barvami, tmavě zelený chlorit, alpská parageneze. Lokalita Zámčisko, Jeseníky.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz