Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 12: Bílý, hrubě zrnitý agregát barytu s dokonalou štěpností. Lokalita Beranov u Jihlavy, sbírky ÚGV č. 11074.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz