Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 11: Bílý, hrubě zrnitý agregát barytu s dokonalou štěpností, šířka záběru 5 cm. Lokalita Kobylí u Krnova, sbírky ÚGV č. 10562.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz