Vesuvian

silikáty – sorosilikáty – skupina vesuvianu

Seznam fotografií:

Foto 1: vesuvian - Žulová

Foto 2: vesuvian - Žulová

Foto 3: vesuvian - Boží hora, Žulová

Foto 4: vesuvian - Žulová

Foto 5: vesuvian - Hazlov u Chebu

Foto 101: vesuvian - Cansacoli u Predozza

Foto 102: vesuvian - Cansacoli, Fassa, Itálie

Foto 103: vesuvian - Cansacoli, Fassa, Itálie

Foto 104: vesuvian - Monzoni, Fassa, Itálie

Foto 105: vesuvian - Monzoni, Fassa, Itálie

 

Složení Ca10Mg2Al4 (SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Symetrie tetragonální (P4/n)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupcovité krystaly s vertikálním rýhováním prizmatických ploch. Krystaly jsou často hojnoploché s převládajícími tvary {100}, {110}, {101} nebo {001}. Vyskytuje se i v podobě stébelnatých, radiálně paprsčitých nebo zrnitých agregátů nebo může mít celistvý charakter.
Barva hnědá, zelená, žlutá, bílá, červená
Lesk skelný, na lomu až mastný
Štěpnost chybí
Tvrdost 6,5
Hustota 3,35–3,45
Indexy lomu N(e) = 1,698–1,736; N(o) = 1,702–1,742
Jiné vlastnosti průsvitný až neprůhledný, bílý vryp, tříšťnatý nebo nerovný lom, starší označení egeran
Typy výskytu Vesuvian je jedním z charakteristických kontaktních minerálů vznikajících v karbonátových a vápníkem bohatých horninách, jako jsou mramory, erlany a skarny. Nejčastěji se tvoří v podmínkách facie amfibolických a pyroxenických rohovců na kontaktu s intruzívy a pegmatity, méně pak na styku s horninami efuzívní povahy. Někdy může představovat produkt asimilace karbonátových hornin magmatity. V malém množství bývá přítomen i v serpentinitech.
Výskyty ve světě Magnet Cove – Arkansas, Laurel – Quebec (Kanada), Kristiansand, Eiker – Norsko, Xalostoc, okolí jezera Jaco – Mexiko, Italian Mt. – Colorado, Ciclov, Dognecei – Rumunsko, Azegour – Maroko, Monte Somma, Vesuv, Pitigliano – Itálie, Crestmore – Kalifornie, Xanthi – Řecko, Zhob Valley – Pákistán, Eden Mills – Vermont, San Benito – Kalifornie, Black Lake, Asbestos – Quebec (Kanada), Roch Neir, Paso del Faiallo – Itálie
Výskyty v ČR Krasonice, Líšná, Žulová, Vápenná, Bludov, Nedvědice, Strážek, Obří důl v Krkonoších, Hazlov u Chebu
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Vesuvianite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Vesuvian

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_10_sorosil/kap_7_10_sorosil.htm#7.10.1.5.

Zpět: klasifikace sorosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz