Pumpellyit

silikáty – sorosilikáty – skupina pumpellyitu

Seznam fotografií:

Foto 1: pumpellyit - Obří důl, Krkonoše

 

Složení Ca2(Al,Fe2+,Mg)Al2 (SiO4)(Si2O7)(OH,O)2 . H2O
Symetrie monoklinická (A2/m)
Forma výskytu Tvoří tabulkovité krystaly, vláknité agregáty s radiálně paprsčitou stavbou nebo nepravidelně omezená zrna.
Barva šedá, šedozelená, modrozelená až černozelená, hnědá
Lesk skelný nebo hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {001}, dobrá podle {100}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 3,2–3,4
Indexy lomu N(α) = 1,678; N(β) = 1,680; N(γ) = 1,691
Jiné vlastnosti průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Pumpellyit je významným minerálem nízkoteplotních metamorfovaných hornin zeolitové a glaukofanitové facie. V bazických až ultrabazických horninách indikuje jeho přítomnost počátek metamorfních přeměn probíhajících v podmínkách zeolitové facie. Ojediněle doprovází rudní ložiska.
Výskyty ve světě okolí Limbachu – Malé Karpaty (zelené břidlice), Jaklovce, Danková, Dobšiná – Slovensko (metamorfovaná ultrabazika); Ile-de-Groix – Francie, Coast Range – Kalifornie (glaukofanity); Calumet – Michigan (bazalty s rudami Cu).
Výskyty v ČR proterozoikum barrandienu (bazické magmatity), Obří důl v Krkonoších (křišťálové žíly)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Pumpellyite-%28Al%29.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Pumpellyit

Zpět: klasifikace sorosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz