Akermanit

silikáty – sorosilikáty – skupina melilitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ca2MgSi2O7
Symetrie tetragonální (P421m)
Forma výskytu Vyskytuje se v podobě krátce sloupcovitých krystalů, tvořit může i zrnité nebo celistvé agregáty.
Barva bezbarvý, šedá, zelená až hnědá
Lesk skelný
Štěpnost zřetelná podle {001}, nezřetelná podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 2,94
Indexy lomu N(e) = 1,640; N(o) = 1,632
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, bílý vryp, krajní člen řady melilitu
Typy výskytu Vyskytuje se v bazických vulkanitech bohatých Ca, v kontaktních mramorech nebo erlanech.
Výskyty ve světě Velardeña – Mexiko (bazická eruptiva); Crestmore, Inyo – Kalifornie, USA (erlany).
Výskyty v ČR některé vulkanity Doupovských hor, Podhorní vrch u Mariánských lázní
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Akermanite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=%C5kermanite

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_10_sorosil/kap_7_10_sorosil.htm#7.10.3.1.

Zpět: klasifikace sorosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz