Atlas minerálů

Užitečné odkazy na jiné weby

V souvislosti se studiem minerálů doporučujeme následující odkazy:

http://mineralogie.sci.muni.cz - webová učebnice mineralogie (výuková pomůcka)

http://atlas.horniny.sci.muni.cz - webový atlas hornin (výuková pomůcka)

http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz - průvodce po geologických lokalitách na Moravě a ve Slezsku

http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz - průvodce po geologických lokalitách v Čechách

 

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz