Willemit

silikáty – nesosilikáty – skupina fenakitu

Seznam fotografií:

Foto 101: willemit - Altenberg, Porýní

Foto 102: willemit - Altenberg, Porýní

 

Složení Zn2SiO4
Symetrie trigonální (R3)
Forma výskytu Vzácně tvoří krátce až dlouze sloupcovité krystaly, polárně ukončené plochami romboedru. Častější jsou sloupcovité, jehličkovité, zrnité nebo celistvé agregáty.
Barva bezbarvý, šedá, žlutá, zelená, hnědá, červená
Lesk skelný až mastný
Štěpnost dobrá podle {1120} a {0001}
Tvrdost 5,5
Hustota 3,89–4,19
Indexy lomu N(o) = 1,691; N(e) = 1,719
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, žlutozelená fluorescence v UV záření
Typy výskytu Může vznikat jako produkt alterace sfaleritu na rudních ložiskách aridních oblastí, výjimečně se vyskytuje ve svrchních patrech žil Pb-Zn-Ag. Jako primární minerál se vzácně nachází na vysoce metamorfovaných ložiskách Zn.
Výskyty ve světě polymetalická ložiska: Franklin a Sterling Hill – New Jersey, Vielle Montagne – Belgie; Mindouli – Kongo, Bou Thaleb – Alžírsko, Tsumeb – Namíbie; Beltana –Jižní Austrálie (oxidační zóna Pb-Zn ložiska), Tres Hermanas – Nové Mexiko.
Výskyty v ČR Vrančice u Příbrami
Další informace http://www.webmineral.com/data/Willemite.shtml

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz