Topaz

silikáty – nesosilikáty – skupina staurolitu

Seznam fotografií:

Foto 1: topaz (odrůda piknit) - Cínovec

Foto 2: topaz - Horní Slavkov

Foto 3: topaz - Dobrá Voda

Foto 101: topaz - Murzinka, Ural

Foto 102: topaz - Murzinka, Ural

Foto 103: topaz (odrůda piknit) - Altenberg, Sasko

Foto 104: topaz (odrůda piknit) - Altenberg, Sasko

Foto 105: topaz (odrůda piknit) - Altenberg, Sasko

Foto 106: topaz - Schneckenstein, Sasko

Foto 107: topaz - Schneckenstein, Sasko

Foto 108: topaz - Schneckenstein, Sasko

Foto 109: topaz - Sneckenstein, Sasko

 

Složení Al2SiO4(F,OH)2
Symetrie rombická (Pbnm)
Forma výskytu Tvoří krátce až dlouze sloupcovité krystaly s velkým množstvím krystalových ploch. U topazu je známo až 150 krystalových tvarů, z nichž nejdůležitější jsou {001}, {010}, {110}, {120}, {130}, {011} a {021}. Různé typy krystalů jsou zakončeny plochami bazálního pinakoidu, dipyramidy nebo prizmatu. Někdy se vyskytuje i v nepravidelných zrnech nebo tvoří zrnité a stébelnaté agregáty.
Barva bezbarvý, bílá, šedá, modrá, zelenavá, světle žlutá, žlutohnědá, růžová
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 8
Hustota 3,5–3,6
Indexy lomu N(α) = 1,606–1,629; N(β) = 1,609–1,631; N(γ) = 1,616–1,638
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný, křehký, bílý vryp
Typy výskytu Topaz představuje typický pozdně magmatický a postmagmatický minerál kyselých magmatitů. V kyselých dvojslídných cínonosných granitech vystupuje někdy jako vedlejší horninotvorný minerál, je častým minerálem mnoha pegmatitových a křemenných žil nebo greisenových ložisek. Najdeme jej i v aluviálních sedimentech.
Výskyty ve světě granity a pegmatity: Montebras – Francie, Jos Plateau – Nigérie, Mourne Mts. – Severní Irsko, Cairngorm Mts. – Skotsko, Llano Uplift – Virgínie, Iveland – Norsko, Murzinka, Alabaška, Mokruša – Střední Ural, Korosten u Volyňska – Ukrajina, Klein Spitzkopje – Namíbie, St. Anne – Zimbabwe, Devil΄s Head – Colorado, Tanokamijama – Japonsko; cínonosné granity a greiseny: Schneckenstein, Jos Plateau – Nigérie, Elizabeth Creek – Austrálie, Hnilec – Slovensko, Altenberg, Ehrenfriedersdorf – Německo, San Luis, Potosí, Tepete – Mexiko, Herberton, Stanthorpe – Austrálie; aluviální naleziště: Ratnapura – Srí Lanka, Oban – Austrálie.
Výskyty v ČR greiseny: Cínovec, Krupka, Přebuz, Horní Slavkov, Krásno; pegmatity: Rousměrov, Rožná, Dobrá Voda u Velkého Meziříčí
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Topaz.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Topaz

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.5.2.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz