Thorit

silikáty – nesosilikáty – skupina zirkonu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení ThSiO4
Symetrie tetragonální (I41/amd)
Forma výskytu Tvoří krátce prizmatické nebo dipyramidální krystaly, bývá zrnitý, celistvý, případně se nachází ve formě valounů.
Barva hnědožlutá, žlutá, zelená, oranžová, hnědočervená, černá
Lesk skelný, mastný nebo diamantový
Štěpnost dobrá podle {100}
Tvrdost 5
Hustota 4,0–6,7
Indexy lomu N(o) = 1,79–1,84; N(e) = 1,78–1,82
Jiné vlastnosti křehký, většinou neprůhledný, v malých zrnech průsvitný, světle hnědý vryp, s postupující metamiktní přeměnou se fyzikální vlastnosti mění
Typy výskytu Je častým akcesorickým minerálem pegmatitů, syenitů nebo pyroxenových skarnů, hojný je v některých mramorech. Objevuje se i v alkalických granitech a ryolitech, drobné krystalky thoritu se nacházejí i v alpských žilách. Bývá zastoupen v těžké frakci aluviálních i eluviálních sedimentů.
Výskyty ve světě Wilberforce – Kanada, Brevig, Arendal – Norsko, Ambatofotsy – Madagaskar, Išikawa, Fusamata – Japonsko, Henderson – Severní Karolína, Custer Co. – Colorado, Lemhi Pass – Idaho, Bitteroot Mts. – Montana, Golden Horn – Washington, Topaz Mt. – Utah, Obersulzbachtal – Rakousko, Ratnapura – Srí Lanka.
Výskyty v ČR Vlastějovice (pegmatity)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Thorite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Thorit.

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.4.2.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz