Sillimanit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

Seznam fotografií:

Foto 1: sillimanit - Jánský mlýn u Čáslavi

Foto 2: sillimanit - Zlatkov u Bystřice nad Pernštejnem

Foto 3: sillimanit - Jihlava

Foto 4: sillimanit - Maršíkov

Foto 101: sillimanit - Bodenmeis, Bavorsko

 

Složení Al2SiO5
Symetrie rombická (Pnma)
Forma výskytu Nachází se v podobě dlouze prizmatických krystalů téměř tetragonálního průřezu. Obvykle tvoří stébelnaté, jehlicovité nebo jemně vláknité agregáty, mající až plstnatý charakter, někdy bývá i celistvý. Často jemně prorůstá s křemenem, biotitem, cordieritem a muskovitem.
Barva bezbarvý, bílá, šedá
Lesk skelný až hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 7
Hustota 3,24
Indexy lomu N(α) = 1,653–1,661; N(β) = 1,654–1,670; N(γ) = 1,669–1,684
Jiné vlastnosti průsvitný nebo průhledný, bílý vryp
Typy výskytu Sillimanit představuje typický vysokometamorfní minerál hornin bohatých hliníkem. Vzniká v kontaktně metamorfovaných rohovcích, významně je rozšířen na foliačních plochách  sillimanit-biotitových pararul nebo je v těchto horninách obsažen v sekrečním křemeni. Setkáme se s ním v hliníkem kontaminovaných pegmatitech, může se hromadit v aluviálních sedimentech.
Výskyty ve světě Martinské hole, Dobrá Niva u Zvolena – Slovensko, údolí Allier, Brioude – Francie, Mogoku – Barma
Výskyty v ČR Havlíčkobrodsko, Pelhřimovsko (sillimanit-biotitové pararuly moldanubika), Poběžovice, Srnčí vrch v Jeseníkách; kontaminované pegmatity: Miskovice, Přibyslavice, Maršíkov, Písečná
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Sillimanite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Sillimanit

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.3.1.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz