Hibschit

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ca3Al2 (SiO4)2 (OH)4
Symetrie kubická (Ia3d)
Forma výskytu Na krystalech najdeme spojky oktaedru a rombického dodekaedru, většinou tvoří  mikroskopická zrna.
Barva šedobílá, světle šedá, hnědá, růžová
Lesk skelný
Štěpnost neštěpný
Tvrdost 6,5
Hustota 3,05–3,13
Indexy lomu N = 1,675
Jiné vlastnosti průhledný, někdy zonální, bílý vryp, lasturnatý lom
Typy výskytu Je minerálem magmatických hornin, vzniká na kontaktech vulkanitů s okolními sedimenty, bývá produktem hydrotermální alterace.
Výskyty ve světě Auvergne – Francie, okolí řeky Bug – Ukrajina, Nikorcminda – Gruzie
Výskyty v ČR Mariánská skála – Ústí nad Labem, Česká Lípa, Staré Ransko
Další informace

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Hibschit

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz