Gadolinit

silikáty – nesosilikiáty – skupina datolitu

Seznam fotografií:

Foto 101: gadolinit - Ytterby, Švédsko

Foto 102: gadolinit - Ytterby, Švédsko

Foto 103: gadolinit - Hitterö, Norsko

 

Složení Y2Fe+2Be2Si2O10
Symetrie monoklinická (P21/c)
Forma výskytu Krystaly bývají sloupcovité až tlustě tabulkovité, tvoří nepravidelně omezená zrna (gadolinit-Ce) nebo zrnité a celistvé agregáty (gadolinit-Y).
Barva černá, méně zelená, hnědá
Lesk mastný až skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 6,5–7
Hustota 4,25
Indexy lomu N(α) = 1,77; N(β) = 1,79; N(γ) = 1,82
Jiné vlastnosti široká izomorfie lantanoidů, Th a U, většinou bývá metamiktně přeměněný, zelenavě šedý vryp
Typy výskytu Ojediněle se vyskytuje v granitech, největší rozšíření lze zaznamenat v granitových pegmatitech. Velmi vzácné jsou krystaly gadolinitu nacházející se na alpských žilách.
Výskyty ve světě granity: Jelenia Góra – Polsko, Washington Pass – Washington; pegmatity: Tadati – Japonsko, údolí Bjørkedalen, Iveland, Evje, Hundholmen – Norsko, Ytterby, Broddbo, Falun – Švédsko; alpské žíly: Piz Blas – Švýcarsko, Böckstein – Rakousko
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Gadolinite-%28Ce%29.shtml

http://www.webmineral.com/data/Gadolinite-%28Y%29.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Gadolinite

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz