Datolit

silikáty – nesosilikáty – skupina datolitu

Seznam fotografií:

Foto 101: datolit - Seiser Alpe

Foto 102: datolit - Seiser Alpe

Foto 103: datolit - Seiser Alpe

Foto 104: datolit - Bergen Hill, New Jersey

 

Složení CaB(SiO4)(OH)
Symetrie monoklinická (P21/c)
Forma výskytu Tvoří hojnoploché, zpravidla krátce sloupcovité, tlustě tabulkovité nebo čočkovité krystaly seskupené v drúzách. Častěji má charakter zrnitých nebo celistvých agregátů.
Barva bezbarvý, bílá, nazelenalá, nafialovělá, nažloutlá
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 5,5
Hustota 2,8–3,0
Indexy lomu N(α) = 1,626; N(β) = 1,653; N(γ) = 1,670
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Datolit vytváří výplň dutin v některých granitech, ale častěji se objevuje v dutinách alterovaných bazaltů, zejména při jejich kontaktu s břidlicemi. Vyskytuje se ve skarnech, na rudních žilách nebo v asociaci se zeolity a apofylitem na některých alpských žilách.
Výskyty ve světě granity: Baven – Itálie; bazalty: Charcas – Mexiko, Newington – Connecticut, Westfield – New Jersey; skarny: Arendal – Norsko; alpské žíly: Dalnegorsk – Rusko, Piz Vallatscha – Švýcarsko
Výskyty v ČR Markovice u Čáslavi, Mirošov, Bobrová, Lištice u Berouna (datolitový rohovec)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Datolite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Datolite

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz