Chloritoid

silikáty – nesosilikáty – skupina chloritoidu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Fe2+,Mg,Mn)2Al4 Si2O10 (OH)4
Symetrie triklinická (P1)
Forma výskytu Tvoří tabulkovité, často zdvojčatělé krystaly s pseudohexagonální symetrií. Častější jsou šupinaté nebo lupenité agregáty.
Barva tmavozelená, šedozelená, černozelená až černá
Lesk skelný až perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}, dobrá podle {110}
Tvrdost 6,5
Hustota 3,52–3,57
Indexy lomu N(α) = 1,713–1,730; N(β) = 1,719–1,734; N(γ) = 1,723–1,740
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, bezbarvý nebo zelenošedý vryp
Typy výskytu Chloritoid je významným minerálem hliníkem a železem bohatých pelitů metamorfovaných v podmínkách facie zelených břidlic (chloritoidové břidlice, fylity). Méně často se nachází v glaukofanitech, svorech, kvarcitech a některých lávách, známý je i z křemen-karbonátových žil.
Výskyty ve světě pásmo mezi Lučencem a Dobšinou – Slovensko, Prägraten – Tyrolsko, Kaiserberg – Štýrsko, okolí Zermattu – Švýcarsko, S. Marcel – Itálie; okolí Sverdlovska – Rusko, Charlotte – Severní Karolína
Výskyty v ČR voděradsko-zvánovický metamorfovaný ostrov, Tisová, Horní Luby, Nové Město pod Smrkem, Adolfovice u Jeseníku, Vápenný Podol u Nasavrk
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Chloritoid.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Chloritoid

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.5.3.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz