Atlas minerálů

Další studijní literatura

Další informace o minerálech, případně jejich fotografie můžete získat v následujících publikacích:

Klein C., Hurlbut C.S. (1993): Manual of Mineralogy, 21. edice, John Wiley & Sons, INC.
Zimák (1993): Mineralogie a petrografie. Skripta UP Olomouc.
Slavík, Novák, Kokta (1974): Mineralogie. Academia, Praha.
Chvátal (1999): Krystalografie. –Karolinum, Praha.
Gregerová,Fojt,Vávra (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, 2002.
Bernard J.H. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů, Academia Praha.
Bernard J.H. a kol. (2000): Minerály České republiky, Academia Praha.
Ďuďa, Rejl, Slivka (1990): Minerály. - Aventinum, Praha.
Korbel P., Novák M. (1999): Encyklopedie minerálů. Rebo Productions, 296 stran.
Medenbach, Sussiecková (1995): Minerály. Edice „Průvodce přírodou“, 287 str. IKAR.
Nesse W.D. (2000): Introduction to Mineralogy. – Oxford University Press. Oxford, New York.
Zamarský, Kühn (1981, 1984): Mineralogie systematická I., II. Skripta VŠB, Ostrava.
Zoltai, Stout (1984): Mineralogy, Concepts and Principles. Univ. of Minnesota

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz