Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Rombické, tlustě tabulkovité, poloprůhledné krystaly cerusitu, největší 8 mm. Lokalita Obir, sbírky ÚGV č. 5501.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz