Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Bílé, tence jehlicovité krystaly cerusitu, délka do 1 cm. Lokalita Zellerfeld, Harz, sbírky ÚGV č. 5511.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz