Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 108: Povlakový agregát drobných krystalků azuritu s typickou modrou barvou, šířka záběru 3,5 cm. Lokalita Clifton Morenci, Arizona, sbírky ÚGV č. 3282.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz