Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 107: Monoklinické krystaly tmavě modrého azuritu. Lokalita Tsumeb, Namibie, sbírky ÚGV č. 7654.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz