Tschermakit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ca2(Mg3AlFe+3) (Al2Si6O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupcovité nebo jehlicovité krystaly prizmatického typu. Agregáty jsou většinou zrnité.
Barva zelená, šedozelená, černozelená, hnědá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,14–3,35
Indexy lomu N(alfa) = 1,625–1,660; N(beta) = 1,635–1,665; N(gama) = 1,640–1,680
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění podle bohaté izomorfie, zelenavě bílý vryp
Typy výskytu Spadá mezi tzv. „obecné amfiboly“ a vyskytuje se v mnoha magmatických a metamorfovaných horninách.
Výskyty ve světě v běžných horninách na mnoha lokalitách
Výskyty v ČR v běžných horninách na mnoha lokalitách
Další informace http://www.webmineral.com/data/Tschermakite.shtml#.UFwviWLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz