Tremolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

Foto 1: tremolit - Jeclov

Foto 2: tremolit - Veselka u Olešnice

Foto 3: tremolit - Hroby u Chýnova

Foto 101: tremolit - St. Lozeuren, Rakousko

Foto 102: tremolit - St. Gotthard, Švýcarsko

Foto 103: tremolit - Rezbanya

 

Složení Ca2Mg5 (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou dlouze sloupcovité, jehlicovité nebo vláknité, prizmatického typu. Agregáty bývají zrnité, jehlicovité nebo vláknité (azbesty). Krystaly dvojčatí podle (100).
Barva šedá, šedozelená, zelená, bezbarvý
Lesk skelný, hedvábný (azbest)
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 2,95–3,12
Indexy lomu N(alfa) = 1,599–1,612; N(beta) = 1,613–1,626; N(gama) = 1,625–1,637
Jiné vlastnosti průsvitný nebo poloprůsvitný, vlastnosti se mění s přibývajícím obsahem železa
Typy výskytu Je častým minerálem regionálně metamorfovaných hornin, kde vzniká přeměnou olivínu a pyroxenu (hadce, tremolitové břídlice). Objevuje se i v kontaktně metamorfovaných rohovcích, mramorech nebo dolomitech. Častý je v desilikovaných pegmatitech a na žilách alpské parageneze.
Výskyty ve světě Binnatal – Švýcarsko, Wilberforce - Ontario (dolomit), Hronská Polhora – Slovensko (serpentinit), Outokumpu – Finsko (metabazika), Sljudjanka – Bajkal
Výskyty v ČR Alšovice u Železného Brodu (peridotit), Bernartice, Věžná (serpentinity), Chýnov, Sušice, Prosetín, Velké Vrbno (mramory)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Tremolite.shtml#.UFwvAWLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.3.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz