Spodumen

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 1: spodumen - Otov

Foto 2: spodumen - Dobrá Voda

Foto 101: spodumen - Stereing, Tyroly

Foto 102: spodumen - Sterling, Massachusetts

Foto 103: spodumen - Huntington, Massachusetts

 

Složení LiAl Si2O6
Symetrie monoklinická (C2)
Forma výskytu Sloupcovité krystaly jsou často větších rozměrů, vytváří jednoduchá i polysyntetická dvojčata podle (100). Vyskytuje se v zrnech nebo zrnitých agregátech.
Barva bílá, šedá, zelená (hiddenit), růžová nebo bezbarvý (kunzit)
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 6,5–7
Hustota 3,01–3,25
Indexy lomu N(alfa) = 1,653; N(beta) = 1,660; N(gama) = 1,665
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný
Typy výskytu Tato surovina lithia je vázána téměř výhradně na speciální typy pegmatitových žil.
Výskyty ve světě Brandrücken – Korutany, Nuristan – Afganistan, Haddam – Connecticut, Etta u Keystone – J.Dakota, Plumbago – Meine, Hiddenite – S.Karolína, Pala – Kalifornie, Tanco – Manitoba.
Výskyty v ČR Dobrá Voda, Jeclov, Panská Lhota, Otov
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Spodumene.shtml#.UFwuV2LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.6.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz