Riebeckit

silikáty – inosilikáty – skupina alkalických amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Na2(Fe+23 Fe+32) (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Sloupcovité krystaly mohou dosahovat značné velikosti, mají pseudohexagonální symetrii. Dvojčatí podle (100). Agregáty bývají zrnité, stébelnaté, radiálně paprsčité. Azbestový typ se označuje jako krokydolit.
Barva šedá, zelená, modrá, černá
Lesk skelný, hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 4
Hustota 3,4
Indexy lomu N(alfa) = 1,680–1,698; N(beta) = 1,683–1,700; N(gama) = 1,685–1,706
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění s ohledem na širokou izomorfii, zelenohnědý vryp
Typy výskytu Je poměrně běžným horninotvorným minerálem v alkalických plutonických i vulkanických horninách, vzácně doprovází metamorfované páskované rudy Fe.
Výskyty ve světě Ilímaussaq – Grónsko, chibinský a lovozerský masiv, Kola – Rusko, Pacos de Caldas – Brazílie, San Pietro – Sardinie, Džibuti, Adis Abeba – Etiopie, Griqualand – JAR.
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Riebeckite.shtml#.UFwrsWLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.6.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz