Richterit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca-Na amfibolů

Seznam fotografií:

Foto 101: richterit - Langbau, Švédsko

 

Složení Na(NaCa)Mg5 (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jehlicovitého habitu mají výrazně prizmatický typus. Běžně se vyskytuje ve formě zrn nebo vláknitých agregátů (azbest).
Barva žlutá, hnědá, hnědočervená, zelená
Lesk skelný, hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 3,09
Indexy lomu N(α) = 1,615; N(β) = 1,629; N(γ) = 1,636
Jiné vlastnosti mění vlastnosti v závislosti na složení, bílý vryp
Typy výskytu Poměrně vzácně se vyskytuje v alkalických horninách, karbonatitech, metamorfovaných karbonátových horninách, metasomaticky alterovaných horninách a byl nalezen i v meteoritech.
Výskyty ve světě Kola – Rusko, Iron Hill – Colorado (syenit), Noda-Tamgawa – Japonsko (pegmatit), Pajsberg – Švédsko (skarn), Wilberforce – Ontario, Aldanská plošina – Rusko (azbest).
Výskyty v ČR Stareč u Třebíče (mikrosyenit)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Richterite.shtml#.UFwsm2LE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz