Pektolit

silikáty – inosilikáty – skupina wollastonitu

Seznam fotografií:

Foto 1: pektolit - Košťálov u Semil

Foto 2: pektolit - Košťálov u Semil

Foto 3: pektolit - Košťálov u Semil

Foto 101: pektolit - Paterson, New Jersey

Foto 102: pektolit - Kitzbüchrl, Tyroly

 

Složení NaCa2 (Si3O8)(OH)
Symetrie triklinická (P1)
Forma výskytu Krystaly mají jehlicovitý habitus, většinou tvoří radiálně paprsčité a vějířovité agregáty.
Barva bílá, růžová, bezbarvý
Lesk skelný, hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {001} a {100}
Tvrdost 5
Hustota 2,86
Indexy lomu N(alfa) = 1,594–1,610; N(beta) = 1,603–1,614; N(gama) = 1,631–1,642
Jiné vlastnosti některé odrůdy obsahují vyšší podíl Mn, bílý vryp
Typy výskytu Vyskytuje se v bazických výlevných horninách jako produkt jejich alterace, vyplňuje žíly a dutiny. Vzácně se objevuje v syenitech nebo desilikovaných pegmatitech.
Výskyty ve světě Tierno u Rovereta, Monte Baldo – Itálie, Wolfstein – Bavorsko, Paterson, Bergen Hill – New Jersey
Výskyty v ČR Želechovské údolí u Košťálova (bazalt), Louky u Českého Těšína , Libhošť u Příboru (pikrity), Věžná (pegmatit)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Pectolite.shtml#.UFwp-WLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz