Pargasit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca-amfibolů

Seznam fotografií:

Foto 101: pargasit - Pargas, Finsko

Foto 102: pargasit - Pargas, Finsko

 

Složení NaCa2(Mg4Al) (Al2Si6O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou krátce sloupcovité nebo jehlicovité, tvoří dvojčata podle (100). Agregáty obvykle zrnité nebo jehlicovité.
Barva zelená, hnědá, zelenočerná
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,07–3,18
Indexy lomu N(alfa) = 1,625–1,660; N(beta) = 1,635–1,665; N(gama) = 1,640–1,680
Jiné vlastnosti vykazuje bohatou izomorfii v rámci skupiny tzv. „obecných amfibolů“
Typy výskytu Vyskytuje se jako běžný horninotvorný minerál v celé řadě magmatických i metamorfovaných hornin.
Výskyty ve světě Pargas – Finsko (mramor), Bottalack – Cornwall, Burlington – Pensylvánie, množství dalších.
Výskyty v ČR nespočet lokalit s výskytem granodioritů, dioritů, syenitů nebo amfibolitů
Další informace http://www.webmineral.com/data/Pargasite.shtml#.UFwpc2LE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz