Magneziohornblend (Mg-amfibol)

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ca2(Mg4Al) (AlSi7O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou sloupcovitého až jehlicovitého habitu, většinou tvoří zrna a zrnité agregáty. Může orientovaně srůstat s pyroxeny.
Barva světle zelená, zelená, černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,0–3,5
Indexy lomu N(alfa) = 1,610–1,615; N(beta) = 1,620–1,650; N(gama) = 1,635–1,670
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění spolu se složením, tvoří základní člen tzv. „obecných amfibolů“
Typy výskytu Je běžným horninotvorným minerálem většiny magmatických hornin (granodiority, tonality, diority, syenity, pegmatity, andezity a další). Je hlavním horninotvorným minerálem v metamorfních podmínkách amfibolitové facie (amfibolity, amfibolové ruly, amfibolové rohovce).
Výskyty ve světě nespočet lokalit
Výskyty v ČR Vlastějovice, Líšná, Domanínek, Pokojovice (pegmatity), množství lokalit výše jmenovaných hornin
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Magnesiohornblende.shtml#.UFwo0mLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.4.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz