Kataforit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca-Na amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Na(CaNa)(Fe4Al) (AlSi7O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají izometrický habitus a prizmatický typus. Dvojčatí podle (100), orientovaně srůstá s egirinem a augitem. Agregáty jsou zpravidla zrnité.
Barva hnědočervená, černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5
Hustota 3,2–3,5
Indexy lomu N(alfa) = 1,639–1,681; N(beta) = 1,658–1,688; N(gama) = 1,660–1,692
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Vyskytuje se v alkalických magmatických horninách, zejména granitech, pegmatitech, theralitech, syenitech, karbonatitech nebo trachytech.
Výskyty ve světě Kola, lovozerský masiv – Rusko, Massif Central – Francie, Sande - Norsko
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Katophorite.shtml#.UFwnk2LE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz