Kaersutit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca-amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaCa2(Mg4Ti) (Al2Si6O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou krátce nebo dlouze sloupcovitého habitu. Většinou tvoří zrna, vyrostlice nebo zrnité agregáty. Dvojčatí podle (100) a často orientovaně srůstá s titanaugitem a diopsidem.
Barva skořicově hnědá, černá
Lesk smolný, skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 3,20–3,28
Indexy lomu N(alfa) = 1,670–1,689; N(beta) = 1,690–1,741; N(gama) = 1,700–1,772
Jiné vlastnosti křehký, hnědošedý vryp, vlastnosti proměnlivé vzhledem k široké izomorfii
Typy výskytu Bývá častým minerálem alkalických intruzivních hornin, trachytů a bazanitů. Objevuje se rovněž v pikritech a těšínitech. Častá je asociace s Ti bohatými minerály.
Výskyty ve světě Patyn, Kuzněckij Alatau – Rusko (gabro), Monteregian – Quebec, Kanada (gabro), Žitomir – Ukrajina (rapakivi), Kaersut – Grónsko (pikrit), Sakamotu – Japonsko (těšínit), Boulder Damu – Arizona (comptonit).
Výskyty v ČR Petrovice u Rakovníka (gabro), Vlčí hora u Černošína, Lukov u Kostomlat, Holoměř u Ústí nad Labem (vše bazanity).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Kaersutite.shtml#.UFwm2mLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz