Johannsenit

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 101: johannsenit - Borievo-Madan, Bulharsko

Foto 102: johannsenit - Eujuvče, Bulharsko

 

Složení CaMn Si2O6
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Na krystalech převládají prizmatické plochy nebo mají až vláknitý charakter. Dvojčatí nebo polysynteticky srůstá podle (100). Agregáty jsou zrnité nebo vláknité.
Barva bezbarvý, zelená, hnědá
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 3,37–3,54
Indexy lomu N(alfa) = 1,703–1,716; N(beta) = 1,711–1,728; N(gama) = 1,732–1,745
Jiné vlastnosti zelenošedý vryp
Typy výskytu Málo běžný minerál vyskytující se v kontaktně metasomatických karbonatických horninách nebo na některých polymetalických rudních žilách.
Výskyty ve světě Monte Civilline – Itálie (zrudnělé mramory), Broken Hill – Austrálie (metamorfované Pb-Zn ložisko), Borijeva Rieka u Madanu – Bulharsko, Campigllii Marittima – Itálie (polymetalické žíly).
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Johannsenite.shtml#.UFwmGmLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz