Jadeit

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaAl Si2O6
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Poměrně vzácné krystaly mají sloupcovitý habitus. Agregáty jsou převážně celistvé nebo jemně vláknité, nepravidelně propletené.
Barva bílá, šedá, zelená
Lesk matný až skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 3,25–3,35
Indexy lomu N(alfa) = 1,654–1,673; N(beta) = 1,659–1,679; N(gama) = 1,667–1,693
Jiné vlastnosti neprůhledný, silně houževnatý, bílý vryp
Typy výskytu Je to důležitý horninotvorný minerál vznikající v nízkoteplotních a zároveň vysokotlakých metamorfních podmínkách (jadeitity, glaukofanity), vzácně se objevuje v metamorfovaných gabrech.
Výskyty ve světě Val di Susa – Itálie, Briancon – Francie, Taumau, Hapkan – Barma, Kotaki River – Japonsko.
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Jadeite.shtml#.UFwjs2LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.4.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz