Hastingsit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaCa2(Fe+24Fe+3) (Al2Si6O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají krátce sloupcovitý, jehlicovitý nebo vláknitý habitus. Vytváří zrnité nebo jehlicovité agregáty, jehlice jsou nepravidelně propletené nebo radiálně paprsčitě uspořádané.
Barva tmavě zelená, modrozelená, zelenohnědá, černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 3,2–3,6
Indexy lomu N(alfa) = 1,669–1,680; N(beta) = 1,682–1,695; N(gama) = 1,687–1,705
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění v závislosti na složení
Typy výskytu Tento málo běžný amfibol se ojediněle vyskytuje v magmatických a metamorfovaných horninách.
Výskyty ve světě Daškezan – Kavkaz (skarn), Riverside Co. – Kalifornie (kontaktní mramor)
Výskyty v ČR Tužinka (gabro), Košťál u Třebenic (fenit)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Hastingsite.shtml#.UFwZvmLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz