Grunerit

silikáty – inosilikáty – skupina Fe-Mg-Mn amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Fe7 (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou sloupcovitého habitu, většinou tvoří jehlicovité nebo vláknité agregáty.
Barva šedá, tmavě zelená, hnědá
Lesk skelný, perleťový
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,4–3,5
Indexy lomu N(alfa) = 1,663–1,686; N(beta) = 1,680–1,709; N(gama) = 1,696–1,729
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění s přibývajícím Mg ve struktuře, průsvitný až opakní
Typy výskytu Vyskytuje se v některých kontaktně i regionálně metamorfovaných horninách bohatých železem.
Výskyty ve světě Mesabi Range – Minesota, Obira – Japonsko; Iron County – Michigan
Výskyty v ČR Županovice (skarn), Zbořený Kostelec (pegmatit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Grunerite.shtml#.UFwYk2LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.2.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz