Glaukofán

silikáty – inosilikáty – skupina alkalických amfibolů

Seznam fotografií:

Foto 101: glaukofán - Botal Saluzzo, Itálie

Foto 102: glaukofán - Insel Syra

 

Složení Na2(Mg3Al2) (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly vykazují krátce sloupcovitý nebo jehlicovitý habitus. Agregáty jsou zrnité, vláknité s radiálně paprsčitým uspořádáním.
Barva šedá, šedomodrá, šedofialová, černá s modrým nádechem
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 3,00–3,15
Indexy lomu N(alfa) = 1,606–1,637; N(beta) = 1,615–1,650; N(gama) = 1,627–1,655
Jiné vlastnosti vlastností se mění se složením, světle modrý vryp
Typy výskytu Horninotvorný minerál vznikající při nízkoteplotní a vysokotlaké metamorfóze – typický pro tzv. modré (glaukofanové) břidlice.
Výskyty ve světě Medzevo, Lúčky – Slovensko, Ile de Groix, Padula Vezzni – Francie, řada těles glaukofanitů v oblasti Alp
Výskyty v ČR Víchová nad Jizerou, Rýchory
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Glaucophane.shtml#.UFwX8WLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.6.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz