Gedrit

silikáty – inosilikáty – skupina Fe-Mg-Mn amfibolů

Seznam fotografií:

Foto 101: gedrit - Modrim, Norsko

Foto 102: gedrit - Norberg

 

Složení Mg5Al2 (Al2Si6O22) (OH)2
Symetrie rombická (Pnma)
Forma výskytu Tvoří dlouze sloupcovité až jehlicovité krystaly. Agregáty bávají vláknité (azbest), jehlicovité nebo snopkovité.
Barva hnědá, zelená, vzácně bezbarvý
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 3,15–3,57
Indexy lomu N(alfa) = 1,614–1,700; N(beta) = 1,625–1,710; N(gama) = 1,630–1,722
Jiné vlastnosti neprůhledný, průsvitný, vlastnosti proměnlivé podle složení
Typy výskytu Spíše ojedinělý minerál bazických metamorfovaných hornin (amfibolity, ruly, eklogity), vzniká při reakčních přeměnách na kontaktech s pegmatity.
Výskyty ve světě Gédres – Francie, Snarum, Bamle – Norsko, Wakamatsu – Japonsko
Výskyty v ČR Vyškovice u Mar. Lázní, Poběžovice
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Gedrite.shtml#.UFwXOGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.1.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz